Chân máy ảnh Fotomate 43A4

fotomate 2325 537551 1 product Chân máy ảnh Fotomate 43A4

  • Chiều cao tối đa 1620mm
  • Chiều cao tối thiểu 260mm
  • Khả năng chịu lực 3.5kg
  • Sản phẩm không áp dụng bảo hành (Sửa sản phẩm miễn phí khi hư hỏng
  • nếu mất phụ kiện sẽ tính phí)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>