Ống kính (Lens) Nikkor AF 50mm F1.8D

nikon 1290 88425 1 product Ống kính (Lens) Nikkor AF 50mm F1.8D

  • Tiêu cự 50mm
  • Khẩu độ F1.8
  • Khẩu độ nhỏ nhất: F22 Số lượng lá khẩu: 7 Cấu trúc : 6/5 Khoảng cách lấy nét gần nhất: 0.45m

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>