Quảng Nam khai mạc triển lãm ảnh lưu động lần thứ 1 năm 2014